danh sách yêu thích đăng ký đăng nhập
Điện thoại Google Pixel XL - Màn 5.5 2K Chip 821 Ram 4G

Điện thoại Google Pixel XL - Màn 5.5 2K Chip 821 Ram 4G

giá hiện tại: 2.188.000₫
mua ngay thông báo cho tôi khi có giá tốt hơn
cập nhật lần cuối
tổng quan phân tích dữ liệu uy tín Shopee
Giá hiện tại 2.188.000đ ngay lúc này
Giá rẻ nhất 2.188.000đ -
Giá cao nhất 2.388.000đ -
-100.000đ 2.188.000đ
-100.000đ 2.288.000đ
2.388.000đ-