danh sách yêu thích đăng ký đăng nhập

Công cụ theo dõi giá bán các sản phẩm từ Flipkart ¨

Ví dụ: https://www.flipkart.com/beardo-strong-hold-wax-hair-styler/p/itmezteztjaf9qyh

Tiện ích mở rộng ¨

Thêm nhanh sản phẩm vào danh sách yêu thích bằng 1 cú click. Tiện ích tuyệt vời dành cho người mua sắm online.
+ Cài tiện ích cho Chrome