danh sách yêu thích đăng ký đăng nhập

Cronfy hỗ trợ theo dõi giá các website lớn trên thế giới: Amazon, Ebay, Aliexpress...

17:33:14 24/08/2018, Nguyễn Văn Vũ

Thật tuyệt vời khi một công cụ vừa có thể theo dõi giá các website ở Việt Nam, vừa có thể theo dõi giá các sản phẩm ở các website thương mại điện tử lớn trên thế giới như Amazon, Ebay, Aliexpress, Alibaba, Taobao... 

Theo dõi giá amazon, ebay

Đây là nỗ lực to lớn của chúng tôi để Cronfy trở thành công cụ theo dõi giá tốt nhất thế giới.