danh sách yêu thích đăng ký đăng nhập

Công cụ theo dõi giá bán các sản phẩm từ Sendo ¨

Ví dụ: https://www.sendo.vn/combo-10-quan-lot-su-duc-phoi-ren-6805695.html

Tiện ích mở rộng ¨

Thêm nhanh sản phẩm vào danh sách yêu thích bằng 1 cú click. Tiện ích tuyệt vời dành cho người mua sắm online.
+ Cài tiện ích cho Chrome