danh sách yêu thích đăng ký đăng nhập

Công cụ theo dõi giá bán các sản phẩm từ Shopee ¨

Ví dụ: https://shopee.vn/Pin-s%E1%BA%A1c-d%E1%BB%B1-ph%C3%B2ng-Xiaomi-2S-10000mAh-(Gen-2-New-2018)-H%C3%A0ng-ch%C3%ADnh-h%C3%A3ng-DGW-i.53452181.967538060

Tiện ích mở rộng ¨

Thêm nhanh sản phẩm vào danh sách yêu thích bằng 1 cú click. Tiện ích tuyệt vời dành cho người mua sắm online.
+ Cài tiện ích cho Chrome